Borgentreich - Door velden en rivierlandschappen

Voor orgelliefhebbers, treinliefhebbers en rustzoekers
In het zuiden van Kreis Höxter ligt de orgelstad Borgentreich. Op het bijna 30 km lange traject krijgen natuurliefhebbers en rustzoekers de ideale mogelijkheid zich te ontspannen en zich in de geschiedenis te verdiepen. U vertrekt in de kleine vlaktestad, waar u beslist eens een kijkje in de parochiekerk moet nemen. Verder voert de tocht u via Borgholz naar Natzungen. Hier beschikt de parochiekerk met zijn barokke altaar uit het jaar 1692 over een cultuurhistorische schat. 

Kloostertraditie en natuur
Al rond 1300 werd het Steinere Haus in Borgentreich gebouwd, destijds het enige gebouw uit Stein. De Cisterciënzers van het klooster Hardehausen gebruikten het klooster meer dan 400 jaar lang als tiendschuur en bewaarden hier graan, fruit en hooi. Tegenwoordig is het gebouw met zijn massieve muren en kleine vensters het oudste huis van Borgentreich en draait binnen de ecologisch gerestaureerde muren alles om de natuur en haar bescherming (zetel van Landschaftsstation (natuur- en landschapsorganisatie) in Kreis Höxter).

Synagoge in Borgholz
In 1838 ontstond het indrukwekkende gebouw dat tijdens de Kristallnacht overvallen en gedeeltelijk vernield werd. Het sacraal bouwwerk, dat eind jaren 90 werd gerestaureerd, geeft de geschiedenis van de Joodse bevolking weer. Tegenwoordig is het een ontmoetingscentrum en worden er tentoonstellingen, colleges en concerten gehouden.