Borgentreich - Landbouwgebieden en kunstwerken

Op verkenning in de natuur
Deze tocht voert u ten zuiden van Borgentreich door de Warburgse vlakte. Omwille van de zeer goede grond in het Bördelandschap is het niet verwonderlijk dat 80% van de oppervlakte van Borgentreich agrarisch wordt gebruikt. Door de afwisseling met de voorhanden zijnde bossen en beschermde natuurgebieden ontstaat een wondermooi en gevarieerd landschap. Vanuit Borgentreich gaat het via westelijke richting verder tot Eissen, waar een omweg naar de basaltgroeve in Hüssenberg de moeite waard is. Door een zacht glooiend landschap fietst u terug naar Borgentreich. 

Wonder van de klankkunst
Een bijzondere bezienswaardigheid in Borgentreich is het orgel van de katholieke parochiekerk St. Johannes Baptist. Dit orgel werd in 1803 gekocht bij de opdoeking van het klooster Dalheim nabij Paderborn. Het is het grootste orgel in barokstijl van Westfalen en een van de belangrijkste historische orgels van Europa. Van 2005 tot 2010 werd ze grondig gerestaureerd. Het orgel weerklinkt niet enkel terug als kerkorgel, maar ook elke zomer in een reeks concerten. Tegenover de kerk ligt het eerste orgelmuseum van Duitsland.

Lourdesgrot
In het jaar 1900 ondernam Maria Fiorentini, zuster van de Borgentreicher Schulleiter, een pelgrimstocht naar Frankrijk. Diep onder de indruk overtuigde ze de inwoners de verschijningsgrot na te bouwen.  Samen met de beeldhouwer Clemens Brilon en de daadkrachtige hulp van de inwoners van Borgentreich werd de grot in mei 1902 in de voormalige stedelijke groeve ingewijd. In 1978 ontvingen de "aanbidders van Maria, moeder van God" de bijzondere zegen van de Paus.