Koptisch klooster Brenkhausen

Egyptische gastvrijheid en gepraktiseerde oecumene

Waar vroeger de cisterciënzers en benedictinessen leefden, is tegenwoordig de generale bisschop van de koptischorthodoxe kerk in Duitsland gevestigd. Op eigen wijze hebben de koptische christenen het barokke conventiegebouw liefdevol gesaneerd.

Geheel in het teken van de oecumene en hand in hand met de katholieke kerkgemeenschap, bliezen zij het monistische bestaan nieuw leven in. Bezoekers zijn van harte welkom om tijdens de kerkdiensten de spiritualiteit van de koptische kerk te komen beleven. Sinds kort ontdekt u hier dankzij de studenten uit Höxter een moderne kloostertuin, een groene oase, die voor een extra stuk Egyptische cultuur langs de Wezer zorgt.