Werelderfgoed Corvey

UNESCO werelderfgoed: Westwerk en Civitas Corvey

De voormalige Rijksabdij,gelegen aan de Wezer-boog, straalt als een culturele
vuurtoren. Het christelijke geloof en spiritualiteit spelen hier al eeuwenlang een
grote rol. Het Karolingische Westwerk uit de negende eeuw en de verloren stad
Corvey (Civitas) maken deel uit van het UNESCO werelderfgoed. Ingebed in
een uitgestrekt park, is Corvey een van de hoogtepunten van deze regio. De moeite
waard zijn de abdijkerk, het barokke slotcomplex, de weelderige keizerzaal en de
vorstelijke bibliotheek met 75.000 boekbanden. Hier werkte ooit de dichter van
„Het Duitslandlied ”, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. In Corvey vond
hij zijn laatste rustplek.