Belevingsgebied beukenbossen van de Wezerhellingen

Op bezoek in het paradijs

Afwisselingsrijke bossen, rare boomvormen, ruime uitzichten en zeldzame planten – dat kan je allemaal verwachten op de steile hellingen van Ziegenberg en Brunsberg, die te vinden zijn aan de westzijde van de Wezer in Höxter.

U moet een goede 200 m wandelen om van het Wezerdal op het hoogplateau van beide bergen te geraken. Boven aangekomen, bieden de meerdere uitzichtpunten u niet alleen indrukwekkende uitzichten op het Wezerdal en op de wouden van de Solling, maar nodigen u ook uit om te rusten. Ontspan u op de ligbedden die op de Rabenklippen geplaatst zijn, zet uw verstand op 0 en geniet van onze “Erlesene Natur”.

Beukenbossen van de Sonderklasse

Bij een groot deel van de bossen gaat het om warmteminnende kalk- inclusief orchideeënrijke beukenbossen, die in het Weserbergland haar noordelijke grens bereiken. Het zijn belangrijke bouwstenen in het Europees systeem van beschermingsgebieden “Natura 2000”. Wat eveneens van Europese betekenis is, is de vegetatie in het bereik van de Rabenklippen(kliffen). Op de rotsblokken zijn er pioniergrassen en droogteminnende bloemen, planten en struiken , onder de grasheuvels van de kliffen.

Die Weserhänge bei Höxter (c) F. Grawe, Erlesene Natur

Beukenbossen zijn in Midden-Europa wijdverspreid. Ze hebben allemaal verschillende kenmerken. De zeer zeldzame plantengroep in de Noord-Duitse middelgebergte, zijn de warmteminnende kalk- inclusief orchideeënrijke beukenbossen, die in een bijzondere typische vorm te vinden zijn aan de steile hellingen van de Ziegen- en Brunsberg. Een bijzonder kenmerk is dat zowel de venijnboom en de jeneverstruik te vinden zijn, twee zeer zeldzame soorten naaldbomen in onze bossen. Ziegenberg en Brunsberg samen met de rotskliffen, keienvelden en rare boomvormen benadrukken het bijzonder karakter van de bossen met steile hellingen van het Wezerdal en zijn opmerkelijke betekenis in het Europees systeem van beschermingsgebieden “Natura 2000”.

Excursietip:

Op de voedselrijke eiken-beukenbossen en de daarin aangeboden rotskliffen leven talrijke zeldzame plantensoorten. In het vroege voorjaar zullen het leverbloempje, de sleutelbloem of het peperboompje u enthousiast maken met hun felle blauwe, gele of paarse kleur. Later wekken de bloeiwijzen van de verschillende orchideeën het interesse van de insecten en natuurlijk ook die van de liefhebbers van de orchideeën. Echte botanische rariteiten stellen de watertorkruid, de coronilla of de hertswortel voor, die slechts in Nordrhein-Westfalen te vinden zijn. Een echte paradijs! Deze belevingsroute heeft een lengte van rond de 10 kilometer (vanaf de parkeerplaats Hochschule) en kruist zich een beetje met de route Taubenborn. Na ongeveer 6 kilometer buigt de route af naar de vochtige gebieden

Voor de toursplanning :

Alle belevingsgebieden staan in de interactive routeplanner “Teuto-Navigator” vermeld. Hier verkrijgt u gratis route-informatie, gedetailleerde toursbeschrijvingen, wandelkaarten die u kan afdrukken en GPS-data die u kan downloaden.


De tour in deTEUTO_Navigator:
(Klik aub op de afbeelding)

Erlebnisgebiet \"Buchenwälder der Weserhänge\"