Terms and conditions

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze site:

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH
Corveyer Allee 7
37671 Höxter
E-Mail: info@kulturland.org
Telefon: 05271 9743-0

1. Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van deze website werd zorgvuldig opgesteld. De aanbieder staat echter niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbare inhoud. Het gebruiken van de inhoud op deze website gebeurt op risico van de gebruiker. Ondertekende bijdragen geven de mening weer van de desbetreffende auteur en niet noodzakelijk de mening van de aanbieder. Aan het gebruiken van de website is geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder verbonden.

2. Externe links

Deze website bevat verbindingen met derden (externe links), die verantwoordelijk zijn voor de website. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met externe links die vreemde inhoud bevatten gecontroleerd of er mogelijke wettelijke overtredingen voorkomen. Tot op heden waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft in geen geval invloed op de actuele en toekomstige samenstelling en op de inhoud van de gekoppelte websites. Het stellen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de inhoud achter deze verwijwingen toekent. Een permanente controle van de externe links is voor de aanbieder niet mogelijk zonder concrete bewijzen van wettelijke schendingen. Bij inbreuken op de wetgeving worden dergelijke externe links onmiddelijk verwijderd.

3. Auteursrechten en copyright

De beschikbare inhoud (teksten en foto´s) op deze website is onderworpen aan de duitse auteursrechten en copyright. Ieder gebruik dat niet is toegestaan door de duitse wetgeving vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of desbetreffende auteurs. Dit geldt in bijzonder voor reproductie, bewerkingen, vertalingen, opslaan, verwerkingen, respectievelijk weergaven van de inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhouden en rechten van derden zijn dus ook als zodanig gemarkeerd. Het onbevoegd reproduceren of distribueren van gedeeltelijke of complete inhouden is ten strengste verboden en strafbaar door de duitse wet. Enkel de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website in andere frames is enkel mogelijk met schriftelijke toestemming.

4. Gegevensbescherming

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingsfouten kan vertonen en niet helemaal tegen toegang door derden beschermd wordt.

Het gebruiken van contactgegevens voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij de aanbieder daarvoor zijn schriftelijke toestemming gegeven heeft of er is reeds een zakelijke relatie tussen beide partijen. De aanbieder en alle personen vermeld op deze website weerleggen hierbij elk commerciëel gebruik en overdracht van hun gegevens.

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van bovenvermelde paragrafen 1 tot en met 4, dan wordt het bij de desbetreffende inhoud vermeld. In dat geval gelden de bijzonder gebruiksvoorwaarden.

Bron: Juraforum.de & Experten-Branchenbuch.de