Altenbergen

Altenbergen is een wijk van de stad Marienmünster en de reis alleen al langs de kleine kronkelende straatjes is een genot.

De windmolen van Altenbergen, die tussen 1908 en 1911 ten oosten van het dorp werd gebouwd, is van historisch belang. Het werd gebruikt om de bevolking van vers water te voorzien tot ongeveer 1959. Als herkenningspunt van Altenbergen is deze windturbine een uitstekend technisch monument in de omgeving van Marienmünster. Enerzijds is het het grootste bewaard gebleven monument van dit soort in de regio, anderzijds is de technische functionele volgorde nog steeds tot in detail te lezen. Het is een 24-bladige ijzeren hogesnelheidsrotor met windvaan en kleinere dwarsvaan.

Het windframe zelf bestaat uit een uitgebreide hoekprofielstut met tal van verbanden aan de knopen. De windturbine staat op een betonnen voet boven de pompput. De opbrengst van het water was niet altijd voldoende, zodat in het midden van de jaren 50 een nieuw diep boorgat met een diepte van 128 m werd geboord. Deze put leverde voldoende water voor het dorp, waardoor de windmolen zijn belang voor de watervoorziening verloor. Vandaag de dag voedt de windturbine nog steeds de dorpsvijver.

Unser Lieblingsplatz in Bildern