Höxter - Wegen van diversiteit (Ottbergen)

Paden van diversiteit
Er zijn veel verschillende soorten paden te ontdekken rond Ottbergen. Ze variëren van onopvallende wildpaden en veepaden tot diep ingesneden, schaduwrijke holle wegen en zonovergoten "geur"-paden tot spoorwegen die niet alleen mensen in staat stellen op een milieuvriendelijke manier lange afstanden af te leggen, maar tegelijkertijd dienen als verspreidingscorridors voor warmteminnende soorten zoals de gladde slang of de zandhagedis. Zelfs stromende wateren zoals de Nethe bieden migratieroutes voor vissen.

Rechts en links van de Nethe
De "paden van de diversiteit" bij Höxter-Ottbergen leiden door een gevarieerd cultuurlandschap op de hellingen rechts en links van de Nethe. Een mozaïek van verschillende vormen van landgebruik is hier tot op heden blijven bestaan: Bossen, velden, grasland, uiterwaarden, vochtige weiden en de voor natuurbehoud bijzonder waardevolle kalkgraslanden. De route, die in totaal ongeveer 13 km lang is, kan via een gemarkeerd verbindingspad in twee delen van elk iets minder dan 8 km worden verdeeld.

Hij moet door deze holle steeg komen...
Kort na het begin van de tocht leidt het wandelpad naar een van de schijnbaar betoverde historische holle wegen. Een levensgrote houten ossenkar herinnert aan de oorsprong van deze diep ingesneden transportwegen die hier in vroeger tijden kenmerkend waren, en verschillende historische figuren kijken vanaf de rand van het pad neer op de holle weg.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)