Höxter - Wegen van diversiteit

De “Wegen van diversiteit" bij Höxter-Ottbergen leiden u door een cultuurlandschap, rijk aan afwisseling omhoog via de hellingen links en rechts van de Nethe. Tot vandaag is een mozaïek van verschillende vormen landgebruik hier in stand gebleven. Bossen, velden, grasland, rivierlandschappen, natte weiden en het, voor het natuurbehoud bijzonder waardevolle, kalkgrasland. Aan deze diversiteit heeft de wandelroute haar naam te danken.

De in totaal ongeveer 13 km lange route wordt door een uitgezette verbindingsweg verdeeld in twee trajecten van telkens bijna 8 kilometer lang.

Vanaf de parking van het station in Ottbergen leidt de tocht u eerst bergopwaarts en komt u na korte tijd uit op een betoverende historische holle weg. Een levensgrote ossenkar uit hout doet terugdenken aan hoe de typisch diep ingesneden transportroutes uit vervlogen tijden zijn ontstaan. Ver boven Ottbergen komt u tenslotte terug in de frisse lucht, waar het sculptuur van een gladde slang u vanop een stapel veldstenen begroet. Zulke stapels van veldstenen zijn een geliefde leefomgeving van het streng beschermde reptiel. Van hieruit heeft u de mogelijkheid via de holle weg terug te keren naar het vertrekpunt.

Op het verdere wegverloop wachten rustplaatsen met ligbanken, schitterende uitzichten en een gevarieerde route u op: u steekt de Nethe over en leert met Bruchhaussen en Ottbergen twee dorpskernen met mooie vakwerkhuizen en historische gebouwen kennen.