Klooster van de klanken

Met steun van bisschop Bernhard I. von Oesede van Paderborn stichtten graaf Widukind I. von Schwalenberg en zijn vrouw Luttrudis in 1128 een benedictijnenklooster, Marienmünster genaamd, onder hun kasteelzetel.

Als stichtingsklooster hebben de monniken van Corveyer er een religieus en cultureel centrum gevestigd en tegelijkertijd de pastorale zorg in de omliggende dorpen overgenomen. Versneld door pestuitbraken, talrijke vetes en de ontbinding van het graafschap Schwalenberg, een economische achteruitgang die zich in de 14e eeuw voltrok - ook de monastieke discipline liet in de loop van de tijd veel te wensen over. Een terugkeer naar het benedictijnereglement werd verzekerd door de aansluiting bij de Bursfeldcongregatie (1480), die gevolgd werd door een hernieuwde bloei van het klooster.

Marienmünster heeft in de loop van de 30 jaar durende oorlog grote verwoestingen opgelopen. Tijdens de reconstructie werd het nog grotendeels bewaarde barokke complex met de prachtige abdijkerk en het orgel, gebouwd in 1736-1738 door Johann Patroclus Möller, Lippstadt, in het leven geroepen. Het barokorgel wordt beschouwd als een van de mooiste barokinstrumenten in de regio.

Na de secularisatie (1803) bleef de kerk een parochiekerk. Daarnaast nam de katholieke parochie een deel van de kloostergebouwen over, de overige gebouwen en het voormalige kloosterdomein gingen over naar verschillende particuliere eigenaren. Het aandeel van de familie Dehrenthal in het eigendom gaf aanleiding tot een stichting die in 1871 werd opgericht en die zich onder andere bezighield met het onderhoud en de verzorging van het kloosterterrein. Een voorbeeldig engagement op het gebied van regionale culturele promotie werd de laatste jaren toegevoegd: met behulp van de Derenthal'sche Stiftung werden drie gebouwen die niet meer nodig zijn voor landbouwdoeleinden omgevormd tot een openbaar educatief en ontmoetingscentrum. Regelmatige muziekevenementen, maar ook conferenties en seminars zetten de culturele traditie van het klooster daar vandaag de dag voort. 

Duitse tekst: Dipl. Des. Dipl. Soz. Annette Fischer

Bezienswaardigheid

De abdijkerk (katholieke parochiekerk) met barokke inrichting en middeleeuwse grafreliëfs, die volgens de legende de stichter van het klooster Widukind von Schwalenberg en zijn zoon Volkwin II vertegenwoordigen, is een bezoek waard. Een barokorgel van Johann Patroclus Möller is ook te bewonderen. Sinds 2014 is de abdijtuin gerestaureerd met de actieve steun van vele vrijwilligers en vandaag de dag nodigt het u uit om te blijven hangen en te bewonderen.Een modern bezoekerscentrum FORUM Marienmünster Abdij aan de noordkant van het klooster verwelkomt wandelaars, pelgrims en dagjesmensen en geeft informatie over de kloosterregio Oost-Westfalen-Lippe. Er is ook een kruisweg in het bos en een kapel en een uitkijktoren op de nabijgelegen Hungerberg.ch im Wald ein Kreuzweg sowie eine Kapelle und ein Aussichtsturm auf dem nahen Hungerberg.

Contact

Abtei Marienmünster
Abtei 6
37696 Marienmünster
Tel. 05276 9862624