Maria in de Wijnberg

De protestantse parochiekerk en het Marianum domineren op indrukwekkende wijze het silhouet van Warburg.

Het gymnasium op de Ikenberg heeft een lange traditie: al in het jaar 1628 openden de Dominicanen er een openbare middelbare school - die werd ook na de ontbinding van het klooster (1824) voortgezet. De in 1281 door bisschop Otto von Rietberg van Paderborn benoemde Predikantenorde had aanvankelijk conflicten veroorzaakt. De burgers van de oude stad verzetten zich tegen de schenking van hun Mariakapel en het voor de kloostergebouwen bestemde gebied aan de monniken - maar het geschil werd beslecht. Essentiële delen van het voormalige kloostercomplex dateren uit de 18e eeuw. De kerk is het resultaat van verschillende bouwfasen.

Bezienswaardig:
Communicare: De sfeer van de oude heilige ruimte gebruiken als projectievlak voor de uitingen van jonge kunst - dat is het doel van het tweejaarlijkse tentoonstellingsproject "Communicare", dat vooral jonge kunstenaars uit de regio uitnodigt om deel te nemen.

Kirche »Maria im Weinberg«
Brüderkirchhof 3
34414 Warburg
 
Evangelische Kirchengemeinde Warburg
Gemeindebüro
Ingrid Kappen
Sternstraße 19
34414 Warburg

Tel. 05641 8521

www.kirche-warburg.de