Bad Driburg - Nethe-fietspad - Onderweg door het rivierlandschap

Onderweg door het rivierlandschap
Van de bron van de Nethe tot haar monding in de Wezer, van Bad Driburg tot Höxter volgt het 65 km lange Nethe-fietspad de rivier. De rivier maakt het natuurlandschap, dat talrijke zeldzame dieren ideale omstandigheden biedt, leefbaar: ijsvogels broeden in steile oevers, forellen en vlagzalmen schieten kuit in grindbanken, weelderige heesters en smalle galerijbossen bieden sprinkhaanzangers en nachtegalen levensruimte en in boomgaarden broedt de steenuil. Traditionele en nieuw aangelegde vlakke oevers nodigen uit tot een verkoelend voetbad.

Aha! Uitmuntende natuur
De talloze landschappen in Kulturland Kreis Höxter zijn zeer gevarieerd: weidse beukenbossen, kleurrijke kalkgraslanden, stille draslanden of stromende beken. Vele gebieden zijn op Europees niveau geclassificeerd als beschermd gebied – de zogenaamde FFH-gebieden. In het kader van het project ‘Erlesene Natur’ werden ettelijke van deze schatten toegankelijk gemaakt voor het natuurtoerisme en nodigen ze uit tot bijzondere natuurbelevenissen. Een overzicht van alle tochten vindt u op: www.erlesene-natur.de

In het jachtgebied van de ijsvogel
Het rivierlandschap van de Nethe heeft de ideale omstandigheden voor vele zeldzame dieren. Op deze tocht krijgt u de kans de ijsvogel in zijn natuurlijke omgeving te ontdekken. Het is een van de meest kleurrijke vertegenwoordigers van de inheemse vogelwereld en voedt zich overwegend met kleine vissen en waterinsecten. In de steile oeverkanten van de Nethe broedt hij in zelfgebouwde holen.

Eggedom
Van ver kan men al de Eggedom zien die boven het dorp Neuenheerse uitsteekt. Vandaag wordt het als katholieke parochiekerk gebruikt, maar vroeger behoorde de kerk tot het hoogadellijke vrij wereldlijke damesstift Heerse. Het kon tot haar opheffing in 1810 terugkijken op een bijna 1000 jaar lange geschiedenis. Het interieur stamt grotendeels uit de barokperiode. De oudste bisschopszegel van Duitsland behoort tot de meest waardevolle relikwieën.

Dromen onder groene daken
In het rivierdal van de Nethe ligt het 8 ha grote Engelse landschapspark Rheder. In combinatie met moderne kunst, een tuin in barokstijl en een brouwerij behoort het tot de veelzijdigste bestemmingen in Kreis Höxter.
Een echte blikvanger is het weidenpaleis – een 10 meter hoog en 30 meter lang levend bouwwerk uit honderden wilgentwijgen. De twee torens herinneren aan het westwerk in Corvey.