Een cisterciënzerorde in Wormeln

Het klooster dat in 1246 door de Eversteinse graven in Wormeln werd gesticht, was nooit bijzonder rijk. De nonnen, die daar volgens de regels van de cisterciënzerorde woonden, beschikten slechts over een kleine hoeveelheid land en hun bestaan werd ook bedreigd door oorlogen, vergrijzing en wanbeleid. Gebrek aan geld was misschien de reden dat het kerkgebouw in de loop der eeuwen nauwelijks is veranderd. De eenvoudige architectuur van het gotische halgebouw is een uitdrukking van het cisterciënzerideaal van de armoede.

Het interieur daarentegen is zeer rijk, met meubilair dat varieert van de Romaanse doopvont tot het barokke altaar en het rococokoor, met opmerkelijke kunstschatten uit een groot aantal tijdperken. De kerk behoort tot de katholieke gemeenschap, de voormalige kloostergebouwen zijn sinds de secularisatie (1810) in particulier bezit.

Bezienswaardig:

Voormalige kloosterkerk van St. Simon en Juda (katholieke parochiekerk), barokaltaar, rococo koorgestoelte, romaanse doopvont (rond 1250), triomfkruis (1450), gotisch kruis op takken (1480), Madonna van de Straling (1525), resten van muur- en gewelfschilderijen in de crypte, barokke pietà, zonnemonstrans (1749)

Het klooster van het cisterciënzerinnenklooster heeft in 2011 een nieuwe bestemming gekregen als columbarium (opslag van urnen).

 

Kerk aan het klooster
Untere Dorfstraße
34414 Warburg-Wormeln

Parochiekantoor voor alle parochies van de Warburgse Pastorale Vereniging

Kalandstr. 8
34414 Warburg

Tel. 05641 744333 0
Fax 05641 744333 9


www.pv-warburg.de

Contact Kolumbarium
Josef Behrens
Tel. 05641 2824