Liefdadigheid in Warburg - De Salvatoriaanse Zusters

Op basis van beleefde solidariteit met de armen, de zwakken en de onderdrukten wordt het werk van de Salvatoriaanse zusters bepaald door de overdracht van christelijke boodschappen zoals liefde, vrede en gerechtigheid.

Leden van de gemeenschap wonen sinds 1923 in Warburg, waar ze eerst in het Damianeum kindertehuis werkten en daarna enige tijd in de huizen van het Petrus Damian jeugddorp, gebouwd in 1971. Later hebben ze de focus van hun werk steeds meer verlegd naar de zorg voor ouderen.

Sinds de voltooiing van het Therese von Wüllenweber House for the elderly (2001), dat samen met het in 1977 gebouwde verpleeghuis het eigen seniorencentrum St. Johannes van de Orde vormt, richten de Salvatoriaanse Zusters van Warburg zich volledig op de zorg en ondersteuning van zorgbehoevende ouderen.

 

Uitleg:

Samen met pater Johann Baptist Jordan, die in 1881 de Orde van de Salvatorianen in Rome stichtte, stichtte Therese von Wüllenweber (1833-1907), geboren in de buurt van Mönchengladbach, in 1888 de Zusters van de Salvatoriaanse Zusters. Vandaag de dag zijn er 21 takken van de apostolisch-missionaire orde in Duitsland en zijn er wereldwijd ongeveer 1200 Salvatoriaanse zusters actief.

Openingsuren:

Seniorencentrum: 7:30 - 19:30 in de zomer / 7:30 - 18:30 in de winter
Conventie: gelieve zich vooraf te registreren


Gemeenschap van de Zusters Salvators
Landfurt 31 (Einrichtung)
Landfurt 31a (Konvent )
34414 Warburg

Tel. 05641 7742825

www.salvatorianerinnen.de
www.seniorenzentrum-warburg.de