Belevingsgebied kalkgraslanden in Ossendorf GPS-belevingspad “etalage in het verleden”

Wanneer een landschap verhalen vertelt

Tijdreis door het oeroude cultuurland

Zo een goede 7000 jaar geleden is de mens begonnen de akkerbouw uit te oefenen in de laagvlakte van Warburg.
Sindsdien wordt zowel hier als ook in andere plaatsen de streek helemaal getransformeerd. Er zijn vele bewijzen van oude praktijken te vinden aan de wegenrand, onder andere kalk-halfdroge graslanden, maaivelden vol met bloemen, vlakke Kalkscherbenackers( weide met verschillende soorten bloemen), borduren, akkerbermen en heggen.

Landschap uit het prentenboek

Der Rundweg is 6,5 kilometer lang, die vanuit Germete de zuidhelling van de Heinberg tot de Heinturm( een wachttoren) loopt. Aan de wachttoren loopt de weg naaar het noordoosten in de richting van Warburg en tot slot door het beukenbos loopt die terug naar de Diemel.

Op 12 belevingsstations komt u interessante details over de omgeving te weten met behulp van afbeeldingen en luisterverhalen. Met deze speciaal ontwikkelde gratis app voor smartphones ervaart men bijvoorbeeld, waarom de laagvlakte van Warburg al vroeg door mensen bewoond werd en hoe dat het gebied tussen Heinberg en Warburg eens betrokken was in de oorlogshandelingen van de zevenjarige oorlog. Informatiepanelen stellen de bijzonderheden van de hedendaagse omgeving en haar ontwikkeling voor en beschrijven wat de mens met de bloemenweelde van een salie-glanshaverweide of met een van de Kalkscherbenackers te maken heeft...


Kalkmagerrasen bei Ossendorf im Film: