Orgelmuseum Borgentreich

n het nieuw ontworpen eerste orgelmuseum in Duitsland kunt u inzicht krijgen in het vakmanschap, de klankstructuur en -functie en de geschiedenis van de "Koningin der Instrumenten".

Uniek is het Borgentreicher Orgelmuseum, waar de bezoeker zelf verschillende registers kan trekken, toetsenborden kan bedienen, toetsen kan indrukken en functionele modellen in beweging kan zetten.
Een grote verscheidenheid aan expositiestukken geeft zowel indrukwekkende als leerzame informatie over de structuur en de werking, de fabricage en de materialen, de historische ontwikkeling en de culturele betekenis van de "Koningin der instrumenten".

De aanleiding voor het idee van een museum over het pijporgel was het bestaan van een van de belangrijkste historische orgels in Europa in de parochiekerk van de Heilige Johannes Baptist tegenover het museum. Het grootste barokorgel in Westfalen staat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bekend als een van de belangrijkste historische orgels in Duitsland en Europa, en niet alleen in vakkringen.

Niet de verzameling van verschillende instrumenten, maar de illustratie van de werking van een orgel, de klankstructuur, de historische ontwikkeling en de ambachtelijke productie op basis van een didactisch concept stond destijds centraal in de planning.

In de loop der jaren is er een collectie samengesteld die naast aankopen van historische stukken, bruiklenen of giften van verschillende orgelbouwers en kerkgemeenschappen, ook functionele modellen bevat die speciaal voor de tentoonstelling zijn gemaakt en die door de bezoekers zelf kunnen worden bediend. Hiermee is de basis gelegd voor een essentieel aspect van de aantrekkingskracht: een technisch museum om aan te raken.

rondleidingen altijd op afspraak

Contact

Orgelmuseum Borgentreich
Marktstraße 6
34434 Borgentreich
Tel.: +49 (0)5643 339