Steinheims meubelmuseum

Uitstekende meesterlijke meubelmakers en houtsnijders hebben in de late 19de eeuw
Steinheim de naam "meubelstad" gegeven.

Het nieuwe museum toont het totale palet aan voortreffelijke woonmeubelen, die tussen 1864 en 1980 in Steinheim gemaakt werden. De historische  meubels gaan van aparte, uit hout gesneden gedetailleerde vervaardigingen uit de "keizertijd", over de "Jugendstil" tot de "Nieuwe zakelijkheid" van de vroege jaren '20.

Hoogwaardige seriemeubels uit het interbellum, indrukwekkende individuele vervaardigingen en de eerste zitmeubels van deze periode gaan over naar de producties van de naoorlogstijd. Hier zijn de eerste "noodmeubels" uit de eerste jaren van de naoorlogstijd (1945 tot 1948) te zien, net zoals producten uit de "Gelsenkirchener" barok en "Nierentisch"-periode (Nierentisch= een assymetrisch koffietafeltje uit de jaren '50 met smalle schuine poten) tot de Spilker meubels in "Akense-Luikse" barok.

Deze zijn absolute topprestaties uit de Europese meubelkunst. Maar niet alleen meubels zijn in het museum te bewonderen. Vooral met een kleine rondleiding langs het tijdgenotelijk woningtoebehoren en met een inkijk in de productiemethoden van verschillende periodes verandert uw bezoek in een zeer interessant evenement.

Informatie:
Steinheimer Möbelmuseum
Rolfzener Strasse 1
32839 Steinheim
Tel.: +49 (0)5233 8552
Contactpersoon: Johannes Waldhoff

groepen en rondleidingen na telefonische afspraak