Koptisch klooster Brenkhausen

Egyptische gastvrijheid en oecumene in actie

Waar vroeger cisterciënzer- en benedictijner nonnen werkten, heeft nu de algemene bisschop van de Koptisch-orthodoxe kerk in Duitsland zijn hoofdkwartier. De Koptische christenen hebben het barokke kloostergebouw zelf liefdevol gerestaureerd.

In de geest van de oecumene en hand in hand met de katholieke parochie laten zij het kloosterleven opnieuw opbloeien. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om de spiritualiteit van de Koptische Kerk te ervaren tijdens de diensten.

Samen met studenten uit Höxter wordt momenteel gewerkt aan een eigentijdse kloostertuin met bruikbare ruimte, een groene oase die nog een stukje Egyptische cultuur naar de Weser brengt.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)